รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/27บันทึกในสมุดฉีก จำนวน 1 เล่ม (87 หน้า) พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) บันทึกการเฝ้าพยาบาลยามอาพาธ [พ.ศ.2517-2534]
- บันทึกในสมุดฉีก จำนวน 1 เล่ม (87หน้า)...
   BIA1.3/27บันทึกเฝ้าอาจารย์พุทธทาส เล่ม 1 28 ต.ค. 2534 ถึง 27 พ.ย. 2534ชิ้น (ITEM) บันทึกการเฝ้าพยาบาลอาพาธ [พ.ศ.2517 - 2534]
- บันทึกเฝ้าอาจารย์พุทธทาส เล่ม 1 [28 ต.ค. - 27 พ.ย.2534...
   BIA1.3/27บันทึกเฝ้าอาจารย์พุทธทาส เล่ม 2 23 พ.ย. 2534 ถึง 23 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) บันทึกการเฝ้าพยาบาลยามอาพาธ [พ.ศ.2517-2534]
- บันทึกเฝ้าอาจารย์พุทธทาส เล่ม 2 [23 พ.ย.2534-23 พ.ค.2...