รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/13เล่ม 1 เรื่องรถขนของ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) การนิมนต์ กำหนดงานบางอย่าง และเอกสารค่าใช้จ่าย
[ พ.ศ.2513 - 2535 ]
เล่ม 1 เรื่องรถขนของ
...
   BIA1.2/13เล่ม 2 เรื่องการนิมนต์ และกำหนดการบางอย่าง พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) การนิมนต์ กำหนดงานบางอย่าง และเอกสารค่าใช้จ่าย
[ พ.ศ.2513 - 2535 ]
เล่ม 2 เรื่องการนิมนต์ และ...