รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/10แผนที่เดินทาง พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- แผนที่เดินทาง หน้า [1]-[2]...
   BIA1.2/10แผนที่เดินทาง พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ พ.ศ.2525 - 2535 ] หน้า [1]-[132]...
   BIA1.2/10 กำหนดเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย (เริ่มใช้ 1 ธ.ค.2509) พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- กำหนดเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย (เริ่มใช้ 1 ธ.ค.2509) หน้า [...
   BIA1.2/10 กำหนดเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย (เริ่มใช้ 1 ธ.ค.2509) พ.ศ. 0000แฟ้ม บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ ม.ท. ] หน้า [1]-[124] ประกอบด้วย
1. สมุดบันทึกเล็ก เรื่องพุทธสาสน...
   BIA1.2/10บัตรชื่อติดกระเป๋าเดินทาง พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- บัตรชื่อติดกระเป๋าเดินทาง หน้า [3]...
   BIA1.2/10บัตรชื่อติดกระเป๋าเดินทาง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป หน้า [1]-[124]...
   BIA1.2/10บัตรชื่อติดกระเป๋าเดินทาง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ ม.ท. ] หน้า [1]-[124]...
   BIA1.2/10ป้าย MAZDA KAMOL SUKOSOL CO.,LTD. พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- ป้าย MAZDA KAMOL SUKOSOL CO.,LTD. หน้า [4]...
   BIA1.2/10ป้าย MAZDA KAMOL SUKOSOL CO.,LTD. พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ ม.ท. ]
- สมุดบันทึกเล็ก เรื่องพุทธสาสนาสำหรับครู หน้า [1]-[7]...
   BIA1.2/10บัตรคำอธิบายการใช้อุปกรณ์ พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- บัตรคำอธิบายการใช้อุปกรณ์ หน้า [5]-[6]...
   BIA1.2/10บัตรคำอธิบายการใช้อุปกรณ์ 17 มิ.ย. 2493 ถึง 20 ก.ค. 2493แฟ้ม เทศน์อบรมในจังหวัดภาคใต้ [ 17 มิ.ย. - 20 ก.ค.2493 ] หน้า [1]-[151]
1. บันทึกลายมือต้นฉบับ หัวข้อเทศ...
   BIA1.2/10ซองเอกสารเปล่า พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- ซองเอกสารเปล่า หน้า [7]...
   BIA1.2/10ซองเอกสารเปล่า 17 มิ.ย. 2493 ถึง 20 ก.ค. 2493ชิ้น (ITEM) เทศน์อบรมในจังหวัดภาคใต้ [ 17 มิ.ย. - 20 ก.ค.2493 ] หน้า [1]-[151]...