รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/2ดร.เซเดส แย้ง ดร.เวลส เรื่องเกี่ยวกับ ทฤษฎีใหม่แห่งที่ตั้งอาณาจักรศรีวิชัย พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- ดร.เซเดส แย้ง ดร.เวลส เรื่องเกี่ยวกับ ...
   BIA1.1.2/2ดร.เซเดส แย้ง ดร.เวลส เรื่องเกี่ยวกับ ทฤษฎีใหม่แห่งที่ตั้งอาณาจักรศรีวิชัย 27 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2523 [ 27 พ.ค.2523 ]
- สมุดสำเนาคำถาม บันทึกโดยพระพรเทพ หน้า [1]-[...
   BIA1.1.2/2สรีวิชัย ครหิ ตามพรลิงค พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- สรีวิชัย ครหิ ตามพรลิงค หน้า [1]-[18]...
   BIA1.1.2/2สรีวิชัย ครหิ ตามพรลิงค 24 พ.ค. 2524แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์ [ 27 พ.ค.2524 ] หน้า [1]-[105] ประกอบด้วย
1. สมุดสำเนาคำถ...
   BIA1.1.2/2ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดี พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดี หน้า...
   BIA1.1.2/2ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดี 24 พ.ค. 2524แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์ [ 27 พ.ค.2524 ] ประกอบด้วย
- สมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีด...
   BIA1.1.2/2ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดี 24 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์ [ 27 พ.ค.2524 ] ประกอบด้วย
- สมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีด...
   BIA1.1.2/2 ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดีในแง่เบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดีในแง่เบ็ดเ...
   BIA1.1.2/2 ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดีในแง่เบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2525แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2525 [ พ.ศ.2525 ] หน้า [1]-[6]...
   BIA1.1.2/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/2รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.1 พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.1 หน้า [1]-[34]...
   BIA1.1.2/2รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.1 พ.ศ. 2526แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2526 [ พ.ศ.2526 ] หน้า [1]-[267]...
   BIA1.1.2/2รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.2 พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.2 หน้า [1]-[7]...
   BIA1.1.2/2รวมหลักฐานต่าง ๆ ล.2 พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2526 [ พ.ศ.2526 ] หน้า [1]-[267]...
   BIA1.1.2/2พระเจ้าตาก ราชาธิราช พระเพทราชา (คัดจากพงศาวดาร) พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- พระเจ้าตาก ราชาธิราช พระเพทราชา (คัดจา...
   BIA1.1.2/2พระเจ้าตาก ราชาธิราช พระเพทราชา (คัดจากพงศาวดาร) พ.ศ. 0000แฟ้ม คำถามสำหรับคำตอบ 15 วินาที โดยอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทกำแหง [ ม.ท. ] หน้า [1]-[5]...