รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/8เซ็นกันตันม่อเซี้ยงสนทนา กับหมอตันม่อเซี้ยง และคำสอนของโพธิธรรม ฯลฯ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [พ.ศ.2504-2515]
- เซ็นกันตันม่อเซี้ยงสนทนา กับหม...
   BIA1.1.1/8ชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา
[พ.ศ.2504-2515]
- ชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา หน...
   BIA1.1.1/8บรรทึกเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [พ.ศ.2504-2515]
- บรรทึกเบ็ดเตล็ด หน้า [5]...
   BIA1.1.1/8คำอธิบายว่าด้วย "เสี่ยมหล่อกก" (นามประเทศสยามในพากย์จีน) พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [พ.ศ.2504-2515]
- คำอธิบายว่าด้วย "เสี่ยมหล่อกก" ...
   BIA1.1.1/8เซ็น พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [พ.ศ.2504-2515]
- เซ็น หน้า [8]-[24]...
   BIA1.1.1/8นิทานเรื่อง คนบ้าธรรม พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [พ.ศ.2504-2515]
- นิทานเรื่อง คนบ้าธรรม หน้า [25]...