รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/5PRACTICAL LESSON FOR BOY พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
[พ.ศ.2494-2499]
- (ล.1) เรื่อง PRACTICAL LESSON FOR BOY ...
   BIA1.1.1/5ข้อสังเกต เกี่ยวกับไวยากรณ์และความหมายของคำ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- (ล.2) เรื่องข้อสังเกต เกี่ยวกับไวยากรณ์และควา...
   BIA1.1.1/5ตัวอย่างโฆษณา พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- (ล.3) เรื่อง ตัวอย่างโฆษณา จำนวน 1 เล่ม (3 หน...
   BIA1.1.1/5ตื้น ลึก หนา บาง ของคำ(ENGLISH WORDS) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
[พ.ศ.2494-2499]
- (ล.5) เรื่อง ตื้น ลึก หนา บาง ของคำ (ENGLIS...
   BIA1.1.1/5คำบัญญัติทางธรรม (อังกฤษ -ไทย) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- (ล.4) เรื่อง คำบัญญัติทางธรรม (อังกฤษ-ไทย) จำ...
   BIA1.1.1/5ENGLISH - WORD ON RELIGIOUS WRITING พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- ENGLISH - WORD ON RELIGIOUS WRITING จำนวน 1 เ...
   BIA1.1.1/5WHILE READING พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
[พ.ศ.2494-2499]
- (ล.7) เรื่อง WHILE READING จำนวน 1 เล่ม (5 ...
   BIA1.1.1/5EXAMPLE OF ENGLISH WORDS DIFFICULT IN GETTING THEIR MEANING พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- EXAMPLE OF ENGLISH WORDS DIFFICULT IN GETTING...
   BIA1.1.1/5แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/5ภาพถ่ายท่านพุทธทาสสรงน้ำที่วัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
[พ.ศ.2494-2499]
- ภาพถ่ายท่านพุทธทาสสรงน้ำที่วัดธารน้ำไหล ขนา...
   BIA1.1.1/5เอกสาร OPENING REPORT PRESENTED BY PROFESSOR JOLIOT - CURIE PRESIDENT OF THE WORLD COUNCIL OF PEACE AT ITS EXTRAORDINARY SESSON IN BERLIN 1952 พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494-2499]
- เอกสาร OPENING REPORT PRESENTED BY PROFESSOR ...
   BIA1.1.1/5วารสาร THE SANGAYANA MONTHLY BULLETIN VOL.II NO.4 R.NO.238SEPTEMBER 1954 ก.ย. 2497ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
[พ.ศ.2494-2499]
- วารสาร THE SANGAYANA MONTHLY BULLETIN VOL.I...
   BIA1.1.1/5หนังสือเรื่อง ประมวลความรู้เกี่ยวกับการไปศึกษาวิชาในประเทศอังกฤษ (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท หลวงชำนิกลการ (ฉา โพธิทัต) ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม)6 มิ.ย.2499 6 มิ.ย. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494 - 2499]
- หนังสือเรื่อง ประมวลความรู้เกี่ยวกับการไปศึ...
   BIA1.1.1/5ซองเอกสาร ENGLISH LESSON พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON) [พ.ศ.2494 - 2499]
- ซองเอกสาร ENGLISH LESSON...