รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เล่ม 1 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479-2516]
- ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เล...
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เล่ม 2 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479 - 2516]
- ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน ...
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เล่ม 3 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479 - 2516]
- ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน ...
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เล่ม 4 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัทพ์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479-2516]
- ข่าวสารสถานทูตเยอรมัน เ...
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสำนักข่าวสารอเมริกัน พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479-2516]
- ข่าวสารสำนักข่าวอเมริกิน...
   BIA1.1.1/3ข่าวสารสำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ") [พ.ศ.2479 - 2516]
- ข่าวสารสำนักงานแถลงข่า...