รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1/2สมุดบันทึก "ปฏิทิน 254 ปี และหมายเหตุบรรทึก" พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471 - 2516]
- สมุดบันทึก "ปฏิทิน 254 ปี และ...
   BIA1/2ทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471 - 2516]
- ทะเบียนประวัติ จำนวน 2 แผ่น (...
   BIA1/2หนังสือสุทธิ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471-2516]
- หนังสือสุทธิ จำนวน 2 เล่ม (25 ห...
   BIA1/2หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน ตั๋วเครื่องบิน บีตรติดกระเป๋าเดินทาง บัตรผ่านขึ้นเครื่อง พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471 - 2516]
- หนังสือเดินทาง จำนวน 2 เล่ม ห...
   BIA1/2บัตรประจำตัวตคนไข้โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสราญรมย์ จ.สุราษฏร์ธานี พ.ศ. 2502ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471 - 2516]
- บัตรประจำตัวคนไข้โรงพยาบาลนคร...
   BIA1/2ใบเบิกทางการรถไฟ พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
[พ.ศ.2471 - 2516]
- ใบเบิกทางการรถไฟแห่งประเทศไทย...